KB 302 mulčovač typ

Mulčovač

KB 302 mulčovač typ

Použitie: mulčovanie kukurice, slnečnice, zarastených, zaburinených plôch, atď. Je určený na mulčovanie na veľkých farmách.

Stroj v pracovnej polohe sa môže pohybovať na zadných otočných kolesách, ktorými môže byť nastavená výška strniska.

Preprava: Stroj je ťahaný pozdĺžne

Stroj je vybavený tretím kolesom preklopným do pracovnej a prepravnej polohy. Jedno z otočných kolies, ktoré slúži na nastavenie výšky strniska je tiež preklopné a možno ho v prepravnej polohe zafixovať. Stroj sa pripája k ťahaču pomocou trojuholníkového, v pracovnej polohe sklopného oja.

Rotora mulčovača je delený (v strede uložený v ložiskách), náhon je päťradovým klinovým remeňom na obidvoch stranách. Mulčovací rotor je štvorradový. Na mulčovacom rotore sú v štyroch radoch upevnené Y-nože BERFORT s dvojitým prekrytím, rozmerov 60 x 10 palcov, ktoré sú oderuvzdorné, odolné voči zlomeniu a húževnaté. Výsledkom zhusteného počtu nožov je mimoriadne účinné drvenie. Po mulčovaní kukurice, slnečnice nie je potrebné drahé diskovanie, je možné hneď orať.

Kľudný, rovnomerný chod stroja zabezpečuje počítačom riadené dynamické vyvažovanie rotorov.
Mulčovače majú certifikát CE a sú zapísané v technickom katalógu ministerstva poľnohospodárstva.

Záručná doba je dva roky.

Technické preskúšanie na ochranu zdravie a bezpečnosti pri práci stroja vykonal Agrovéd Kft. Gödöllő. Číslo skúšobného protokolu: 3516.612.09.